Bod č.14.:

RMO1/6 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření )
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření )
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:134 rok:2015

40. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX