Bod č.17.:

RMO1/9 - Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 za 1.pololetí roku 2015

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva
Příloha (Tabulky plnění)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:137 rok:2015

40. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX