Bod č.18.:

RMO1/10 - Vyjmutí jmenovitých akcí z plánu staveb vlastní investiční výstavby pro rok 2015

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (oznámení Plzeňské teplárenské a.s.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:138 rok:2015

40. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX