Bod č.19.:

RMO1/11 - Navýšení finančních prostředků na realizaci stavby parkoviště a hřiště Manětínská 10

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO č. 28 ze dne 3.12.2014)
Příloha č.2 (Tabulky finančního krytí)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:139 rok:2015

40. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX