Bod č.24.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (Zápis ze zasedání Finančního výboru ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:144 rok:2015

40. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX