Bod č.10.:

MAI/2 - Změna a doplnění plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Změna a doplnění plánu investic)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX