Bod č.7.:

EAP/3 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2015

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hosp 1 - 6 2015 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hosp 1 - 6 2015 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření 1 - 6 2015 - textová část)
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření 1 - 6 2015 - textová část) (*)
Příloha č.3 (Rozbor hosp 1 - 6 2015 - tabulková část)
Příloha č.4 (Rozbor hospodaření 1 - 6 2015 - tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX