Bod č.20.:

EAP/4 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2015

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 7-9/2015)
Příloha (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 7-9/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX