Bod č.12.:

KT/1 - Přijetí finančního daru od st. podniku Lesy ČR

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Darovací smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX