Bod č.13.:

KT/2 - Vystoupení MO Plzeň 2-Slovany ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX