Bod č.22.:

EAP/5 - Zpráva o činnosti školských rad ZŠ

(předkladatel:Ing. Němec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zpráva o činnosti školských rad ŽS)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX