Bod č.5.:

EAP/6 - Úprava finančního vztahu za účelem zvýšení podpory oblasti sportu

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení-varianta2)
Důvodová zpráva
Příloha (FRR MMP - varianta2)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX