Bod č.68.:

ORG/2 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - srpen 2015

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX