Bod č.12.:

VZVZ/2 - Novela Zásad pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (*)
Příloha č.2
Příloha č.3 (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX