Bod č.21a.:

TAJ/7 - Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX