Bod č.67.:

OŠMT/4 - Stav přijatých dětí do mateřských škol k 18.9.2015

(předkladatel:Bc. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX