Bod č.36.:

MAJ/1 - Rozhodnutí o výkupu pozemku parc.č. 11087 v k.ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 ze dne 12. 6. 2014 a usnesení ZMP č. 111 ze dne 5. 3. 2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (žádost vlastníka)
Příloha č.4 (záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 8. 9. 2015) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 24. 9. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:520 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX