Bod č.41.:

MAJ/6 - Směna pozemků v k.ú. Litice u Plzně pro plánovanou stavbu chodníku ul. K Valše.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (požadavek MO-6 na směnu vč. vyjádření vlastníka k ocenění pozemků)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (sdělení OŽP MMP)
Příloha č.4 (stanovisko starosty MO-6)
Příloha č.5 (návrh SVSMP na rozdělení pozemků)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 18. 8. 2015)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 931 ze dne 10. 9. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:525 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX