Bod č.9.:

BEZP/2 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s městem Plzeň a Dětským diagnostickým ústavem Plzeň.

(předkladatel:p. primátor )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:492 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX