Bod č.62.:

EVID/4 - Darování movitých věcí – počítačů včetně monitorů Základní škole a Mateřské škole při Fakultní nemocnici Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (seznam počítačů vč. monitorů)
Příloha č.3 (doporuení KNM RMP)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1023)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:546 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX