Bod č.63.:

EVID/5 - Darování movitých věcí z budovy Komorního divadla, spolku JOHAN, o.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (odborné posouzení)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (doporučení KNM)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 953)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:547 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX