Bod č.61.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 272/8 k.ú. Radobyčice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 348/11)
Příloha č.7 (usnesení RMO Plzeň Plzeň 3 398/12)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 821 ze dne 22. 8. 2013)
Příloha č.9 (usnesení ZMP č. 462 ze dne 10.10.2013)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.14 (doporučení KNM RMP z jednání dne 2.6.2015)
Příloha č.15 (usnesení RMP č. 1022 ze dne 24.9.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:545 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX