Bod č.43.:

MAJ/8 - Uzavření smluv o smlouvách budoucích se společností První developerská s.r.o, stavba Rezidence Kaplířka, k.ú. Plzeň, dohoda o zániku stávajících smluv budoucích se společností InterCora – Bory, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB dle bodu II.2. návrhu usnesení)
Příloha č.2 (podmínky SOSB dle bodu II.3. návrhu usnesení)
Příloha č.3 (podmínky SOSB dle bodu II.4. návrhu usnesení)
Příloha č.4 (podmínky SOSB dle bodu II.5. návrhu usnesení)
Příloha č.5 (žádost)
Příloha č.6 (zápis z jednání ze dne 17. 12. 2014)
Příloha č.7 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.8 (zápis z jednání ze dne 19. 8. 2015)
Příloha č.9 (předmět převodu – vodovodní řady + služebnost)
Příloha č.10 (předmět převodu – protihlukové stěny + služebnost)
Příloha č.11 (mapy)
Příloha č.12 (doporučení KNM ze dne 8. 9. 2015)
Příloha č.13 (usnesení RMP ze dne 24. 9. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:527 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX