Bod č.45.:

MAJ/10 - Směna spol. podílu p.č. 9423 jehož součástí je stavba č.p. 396, rod. dům Kalikova 16 ve spol. fyzické osoby za p.č. 6016, jehož součástí je stavba č.p. 524, T.G.Masaryka 17 a p.č. 6590/16 vše k.ú. Plzeň, v majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost FO + vyjádření)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 98/2015)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP + doplnění)
Příloha č.4 (foto - Kalikova 16)
Příloha č.5 (foto - T.G.Masaryka 17)
Příloha č.6 (katastrální mapy - zisk město)
Příloha č.7 (katastrální mapy - zisk FO)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 934/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:529 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX