Bod č.47.:

MAJ/12 - Uzavření smluv směnné, kupní a o zřízení VB - spol. BC Bručná, s.r.o. a FO – „Bytové domy – lokalita Do Zámostí“ v k.ú. Bručná.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spol. BC Bručná, s.r.o. + pořizovací hodnota)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + situace)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 231 z 10. 3. 2011)
Příloha č.4 (usnesní ZMP č. 164 z 7. 4. 2011)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM z 18. 8. 2015)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 933 z 10. 9. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:531 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX