Bod č.59.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 3062/3 v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ, SVSMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP z jednání dne 18. 8. 2015)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 942 ze dne 10. 9. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:543 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX