Bod č.40.:

MAJ/5 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro plánovanou stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty podél Chebské ulice“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlas spol. BRUDER CZ s.r.o.)
Příloha č.2 (žádost SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.4 (zábory pozemků + zákres)
Příloha č.5 (mapy )
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 10. 9. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:524 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX