Bod č.48.:

PROP/1 - Městské soutěže na prodej tří byt. jedn. - volné bytové jednotky č. 8, Klatovská tř. č.or. 214, bytové jednotky č. 30, Kaznějovská č.or. 1, obsazené nájemcem, a bytové jednotky č. 11, Krejčíkova č.or. 12, obsazené uživateli

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokoly o průběhu městských soutěží (Klatovská tř. 214 a 216))
Příloha č.2 (protokoly o průběhu městských soutěží (Kaznějovská č.or. 1 a Krejčíkova č.or. 12))
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1026 a č. 1040 ze dne 24. 9. 2015)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:532 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX