Bod č.52.:

PROP/5 - Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1903/46 a 1903/47 k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost pí Nekolové vč. přílohy)
Příloha č.2 (žádost pí Mečlové vč. přílohy)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. přílohy k žád.pí Nekolové)
Příloha č.4 (stanovisko ORP vč. přílohy k žád.pí Mečlové)
Příloha č.5 (stanovisko MO P6 k žádosti pí Nekolové)
Příloha č.6 (stanovisko MO P6 k žádosti pí Mečlové)
Příloha č.7 (vyjádření vlastníka stavby)
Příloha č.8 (doporučení KNM 03/2015) (*)
Příloha č.9 (záznam z jednání)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (geometrický plán )
Příloha č.15 (majetek města)
Příloha č.16 (doporučení KNM 08/2015) (*)
Příloha č.17 (usn. RMP č. 938/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:536 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX