Bod č.53.:

PROP/6 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2237/4 k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.3 (stanovisko MO P6 k vydržení)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.5 (stanoviska MO P6 k prodeji)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán )
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (doporučení KNM)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 1029/2015) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:537 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX