Bod č.56.:

PROP/9 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1936/2 k.ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP )
Příloha č.3 (stanovisko MO P5)
Příloha č.4 (stanovisko OŽP)
Příloha č.5 (vyjádření stavebního úřadu ÚMO P5)
Příloha č.6 (potvrzení o rozsahu a účelu užívání stavby)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (geometrický plán )
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 940/2015) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:540 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX