Bod č.42.:

MAJ/7 - Výkup částí pozemků parc. č. 1489/1, 1489/4, oba v k.ú. Černice, zasažených kanalizačními šachtami.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ORP MMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (usnesení ZMO Plzeň 8 – Černice )
Příloha č.4 (fotodokumentace.)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 10. 9. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:526 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX