Bod č.54.:

PROP/7 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 765/77 v k.ú. Lhota u Dobřan

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + vyjádření + grafické znázornění)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P10)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapa – územní plán)
Příloha č.6 (mapa – letecký snímek)
Příloha č.7 (mapa – orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán č. 950-33/2015)
Příloha č.9 (mapa – majetek města)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP ) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 937/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:538 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX