Bod č.64.:

EVID/6 - Svěření nemovitých věcí ve vzniklém areálu „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ do trvalé správy městského obvodu Plzeň 4, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 68 ze dne 31. 10. 2013)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 616 ze dne 21. 5. a 25. 5. 2015) (*)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 352 ze dne 18. 6. 2015)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 951 ze dne 10. 9. 2015)
Příloha č.5 (Kolaudační souhlas „Vodní plochy Lobezská louka“)
Příloha č.6 (Vizualizace akce Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa.)
Příloha č.7 (Mapa – územní plán)
Příloha č.8 (Mapa – letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapa – modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:548 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX