Bod č.49.:

PROP/2 - Prodej nemovité věci na adrese Na Kovárně 27 v Plzni.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko RMO Plzeň 4)
Příloha č.3 (usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa)
Příloha č.9 (doporučení z KNM ze dne 18. 8. 2015 a 4. 8. 2011) (*)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 936 ze dne 10. 9. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:533 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX