Bod č.35.:

RadM/4 - Výkup dvou nově vzniklých pozemků v k.ú. Bolevec pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dříve přijatá usnesení)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (výřez ze záborového elaborátu)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:518 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX