Bod č.29.:

BYT/1 - Pojednání uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jaroslavou Kozlíkovou, U Jam 23, Plzeň na dobu delší než 18 měsíců

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Jaroslavou Kozlíkovou na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Protokol BK RMP o hlasování) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 963 ze dne 10.9.2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:511 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX