Bod č.46.:

MAJ/11 - Dar úseku původní silnice I/27 na pozemcích v k.ú. Plzeň, z vlastnictví ČR a majetkové správy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ŘSD ČR ze dne 23. 9. 2014)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 232/2007, usnesení RMP č. 381/2007)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (zákres předmětu převodu)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 10. 9. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:530 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX