Bod č.60.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 3062/2 v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ, stanovisko MO 1)
Příloha č.2 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán, letecký snímek)
Příloha č.5 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP z 18. 8. 2015, usn. RMP č. 943 z 10. 9. 2015 )
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:544 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX