Bod č.7.:

ÚKEP+ŘEÚ/3 - Vrácení fin.prostředků dotace projektu „Relax centrum Štruncovy sady“, dle ust. § 22 odst. 1 písm. c), odst. 2 věty první zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

(předkladatel:p. primátor, Ing. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Platební výměr na odvod za porušení rozp.kázně)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 491 ze dne 6.10.2011)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 275 ze dne 18.6. 2015)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1037 ze dne 24. 9. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:490 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX