Bod č.5.:

ÚKEP/1 - Uzavření smlouvy o prodeji akcií mezi statutárním městem Plzní a společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o prodeji akcií)
Příloha č.2 (Dohoda o správě kupní ceny za převod akcií)
Příloha č.3 (Rámcová smlouva)
Příloha č.4 (Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:488 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX