Bod č.30.:

BYT/2 - Projednání žádosti sourozenců Vokrouhlíkových, byt č. 23, E. Krásnohorské 18, Plzeň prostř. opatrovníka ÚMO 1: 1. o schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách, 2. o odpuštění poplatků z prodlení

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Jaroslavem Vokrouhlíkem a p. Marcelou Vokrouhlíkovou na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Protokol BK RMP o hlasování) (*)
Příloha č.3 (Zápis z FK RMP z 24.8.2015)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 964 z 10.9.2015) (*)
Příloha č.5 (Žádost opatrovníka ÚMO Plzeň 1)
Příloha č.6 (Plná noc opatrovníka)
Příloha č.7 (Rozsudek o omezení svéprávnosti - J. Vokrouhlík)
Příloha č.8 (Rozsudek o omezení svéprávnosti - M. Vokrouhlíková)
Příloha č.9 (Vyúčtování služeb roku 2014)
Příloha č.10 (Orientační výpočet poplatků z prodlení ke dni 31.8.2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:512 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX