Bod č.31.:

BYT/3 - Projednání žádosti o prominutí dluhu Mgr. Jaroslavy Kašparové, byt č. 6, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Protokol BK RMP o hlasování) (*)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP z 24.8.2015)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 965 z 10.9.2015) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:513 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX