Bod č.32.:

BYT/4 - Projednání žádosti o prominutí dluhu pana Vladislava Basla, byt č. 1, Sokolovská 19, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Návrh usnesení č.1 (Žádost pana Vladislava Basla, byt č. 1, Sokolovská 19, Plzeň)
Návrh usnesení č.2 (Protokol BK RMP o hlasování)
Návrh usnesení č.3 (Zápis z FK RMP z 24.8.2015)
Návrh usnesení č.4 (Usnesení RMP č. 996 z 24.9.2015) (*)
Návrh usnesení č.5 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Vladislavem Baslem na dobu do 18 měsíců)
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:514 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX