Bod č.17.:

FIN/2 - Předložení žádosti o dotaci pro projekt Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Mapka lokality)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:499 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX