Bod č.11.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 4. 8. 2015 do 7. 9. 2015

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 4. 8. 2015 do 7. 9. 2015)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 4. 8. 2015 do 7. 9. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:494 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX