Bod č.69.:

NámB/1 - Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Seznam smluv uzavřených od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015)
Příloha č.2 (Report - Obří loutky v Plzni)
Příloha č.3 (Report - srpnové akce)
Příloha č.4 (Obrazová příloha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX