Bod č.24.:

OSS+BYT/1 - Změna v poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2015

(předkladatel:nám. Herinková + radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:506 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX