Bod č.6.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Nákup projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o postoupení licence a souvisejících práv )
Příloha č.2 (Podlicenční smlouva a smlouva o uzavření budoucí smlouvy)
Příloha č.3 (Informace k nákupu projektové dokumentace)
Předloženo na stůl č.1 (nový krycí list)
Předloženo na stůl č.2 (doplnění důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX