Bod č.21.:

OŠMT/1 - Rozšíření zřizovací listiny 10. ŠJ Plzeň

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zřizovací listina 10. ŠJ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:503 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX